ad top

Sớ đầu đuôi Miền trung

Thứ 5
19-09-2019
Bình Định
23 - 82
Quảng Bình
59 - 58
Quảng Trị
58 - 90
Thứ 4
18-09-2019
Đà Nẵng
54 - 38
Khánh Hòa
02 - 00

-
Thứ 3
17-09-2019
Đắk Lắk
70 - 54
Quảng Nam
94 - 27

-
Thứ 2
16-09-2019
Phú Yên
27 - 09
Thừa T. Huế
88 - 34

-
Chủ nhật
15-09-2019
Khánh Hòa
26 - 71
Kon Tum
52 - 67

-
Thứ 7
14-09-2019
Đà Nẵng
44 - 51
Đắk Nông
73 - 97
Quảng Ngãi
35 - 86
Thứ 6
13-09-2019
Gia Lai
92 - 92
Ninh Thuận
17 - 72

-
Thứ 5
12-09-2019
Bình Định
88 - 33
Quảng Bình
73 - 91
Quảng Trị
42 - 81
Thứ 4
11-09-2019
Đà Nẵng
38 - 61
Khánh Hòa
45 - 18

-
Thứ 3
10-09-2019
Đắk Lắk
84 - 54
Quảng Nam
97 - 64

-
Thứ 2
09-09-2019
Phú Yên
16 - 87
Thừa T. Huế
07 - 27

-
Chủ nhật
08-09-2019
Khánh Hòa
19 - 15
Kon Tum
88 - 43

-
Thứ 7
07-09-2019
Đà Nẵng
55 - 11
Đắk Nông
93 - 60
Quảng Ngãi
70 - 64
Thứ 6
06-09-2019
Gia Lai
67 - 64
Ninh Thuận
77 - 85

-
Thứ 5
05-09-2019
Quảng Trị
03 - 99
Bình Định
12 - 79
Quảng Bình
62 - 99
Thứ 4
04-09-2019
Đà Nẵng
40 - 28
Khánh Hòa
73 - 71

-
Thứ 3
03-09-2019
Đắk Lắk
13 - 66
Quảng Nam
70 - 60

-
Thứ 2
02-09-2019
Phú Yên
12 - 80
Thừa T. Huế
11 - 03

-
Chủ nhật
01-09-2019
Khánh Hòa
48 - 85
Kon Tum
24 - 33

-
Thứ 7
31-08-2019
Đà Nẵng
07 - 11
Đắk Nông
00 - 06
Quảng Ngãi
67 - 55
Thứ 6
30-08-2019
Gia Lai
82 - 12
Ninh Thuận
75 - 88

-
Thứ 5
29-08-2019
Bình Định
77 - 85
Quảng Bình
20 - 96
Quảng Trị
93 - 67
Thứ 4
28-08-2019
Đà Nẵng
42 - 52
Khánh Hòa
72 - 22

-
Thứ 3
27-08-2019
Đắk Lắk
26 - 22
Quảng Nam
23 - 87

-
Thứ 2
26-08-2019
Phú Yên
80 - 15
Thừa T. Huế
69 - 87

-
Chủ nhật
25-08-2019
Khánh Hòa
51 - 49
Kon Tum
50 - 36

-
Thứ 7
24-08-2019
Đà Nẵng
38 - 48
Đắk Nông
95 - 15
Quảng Ngãi
03 - 64
Thứ 6
23-08-2019
Gia Lai
57 - 81
Ninh Thuận
01 - 21

-
Thứ 5
22-08-2019
Bình Định
11 - 86
Quảng Bình
64 - 80
Quảng Trị
65 - 12
Thứ 4
21-08-2019
Đà Nẵng
27 - 72
Khánh Hòa
84 - 58

-
Thứ 3
20-08-2019
Đắk Lắk
79 - 52
Quảng Nam
39 - 85

-
Thứ 2
19-08-2019
Phú Yên
94 - 57
Thừa T. Huế
13 - 55

-
Chủ nhật
18-08-2019
Khánh Hòa
21 - 28
Kon Tum
53 - 08

-
Thứ 7
17-08-2019
Đà Nẵng
56 - 14
Đắk Nông
57 - 30
Quảng Ngãi
27 - 64
Thứ 6
16-08-2019
Gia Lai
55 - 30
Ninh Thuận
42 - 53

-
Thứ 5
15-08-2019
Bình Định
71 - 82
Quảng Bình
60 - 59
Quảng Trị
30 - 16
Thứ 4
14-08-2019
Đà Nẵng
14 - 17
Khánh Hòa
69 - 88

-
Thứ 3
13-08-2019
Đắk Lắk
10 - 90
Quảng Nam
29 - 89

-
Thứ 2
12-08-2019
Phú Yên
97 - 62
Thừa T. Huế
03 - 46

-
Chủ nhật
11-08-2019
Khánh Hòa
26 - 96
Kon Tum
43 - 77

-
Thứ 7
10-08-2019
Đà Nẵng
23 - 14
Đắk Nông
25 - 65
Quảng Ngãi
41 - 79
Thứ 6
09-08-2019
Gia Lai
20 - 89
Ninh Thuận
74 - 23

-
Thứ 5
08-08-2019
Bình Định
27 - 59
Quảng Bình
43 - 10
Quảng Trị
65 - 84
Thứ 4
07-08-2019
Đà Nẵng
64 - 88
Khánh Hòa
43 - 35

-
Thứ 3
06-08-2019
Đắk Lắk
75 - 14
Quảng Nam
26 - 26

-
Thứ 2
05-08-2019
Phú Yên
63 - 78
Thừa T. Huế
48 - 64

-
Chủ nhật
04-08-2019
Khánh Hòa
18 - 41
Kon Tum
89 - 33

-
Thứ 7
03-08-2019
Đà Nẵng
87 - 57
Đắk Nông
10 - 63
Quảng Ngãi
48 - 21
Thứ 6
02-08-2019
Gia Lai
46 - 04
Ninh Thuận
81 - 83

-
Thứ 5
01-08-2019
Bình Định
10 - 53
Quảng Bình
53 - 08
Quảng Trị
37 - 53
Thứ 4
31-07-2019
Đà Nẵng
33 - 37
Khánh Hòa
50 - 79

-
Thứ 3
30-07-2019
Đắk Lắk
05 - 97
Quảng Nam
39 - 66

-
Thứ 2
29-07-2019
Phú Yên
19 - 86
Thừa T. Huế
64 - 96

-
Chủ nhật
28-07-2019
Khánh Hòa
68 - 08
Kon Tum
19 - 99

-
Thứ 7
27-07-2019
Đà Nẵng
16 - 48
Đắk Nông
43 - 48
Quảng Ngãi
47 - 06
Thứ 6
26-07-2019
Gia Lai
86 - 23
Ninh Thuận
91 - 97

-
Thứ 5
25-07-2019
Bình Định
72 - 60
Quảng Bình
85 - 77
Quảng Trị
64 - 31
Thứ 4
24-07-2019
Đà Nẵng
77 - 35
Khánh Hòa
87 - 39

-
Thứ 3
23-07-2019
Đắk Lắk
94 - 28
Quảng Nam
43 - 39

-
Thứ 2
22-07-2019
Phú Yên
37 - 40
Thừa T. Huế
95 - 25

-
Chủ nhật
21-07-2019
Khánh Hòa
83 - 11
Kon Tum
30 - 69

-
Thứ 7
20-07-2019
Đà Nẵng
63 - 71
Đắk Nông
67 - 27
Quảng Ngãi
94 - 44
Thứ 6
19-07-2019
Gia Lai
11 - 54
Ninh Thuận
71 - 14

-
Thứ 5
18-07-2019
Bình Định
02 - 41
Quảng Bình
76 - 88
Quảng Trị
84 - 60
Thứ 4
17-07-2019
Đà Nẵng
76 - 45
Khánh Hòa
41 - 36

-
Thứ 3
16-07-2019
Đắk Lắk
57 - 11
Quảng Nam
46 - 82

-
Thứ 2
15-07-2019
Phú Yên
04 - 45
Thừa T. Huế
17 - 05

-
Chủ nhật
14-07-2019
Khánh Hòa
70 - 45
Kon Tum
24 - 63

-
Thứ 7
13-07-2019
Đà Nẵng
20 - 73
Đắk Nông
78 - 75
Quảng Ngãi
34 - 81
Thứ 6
12-07-2019
Gia Lai
37 - 69
Ninh Thuận
29 - 66

-
Thứ 5
11-07-2019
Bình Định
72 - 75
Quảng Bình
25 - 23
Quảng Trị
15 - 76
Thứ 4
10-07-2019
Đà Nẵng
36 - 38
Khánh Hòa
72 - 19

-
Thứ 3
09-07-2019
Đắk Lắk
21 - 27
Quảng Nam
73 - 96

-
Thứ 2
08-07-2019
Phú Yên
84 - 66
Thừa T. Huế
87 - 04

-
Chủ nhật
07-07-2019
Khánh Hòa
30 - 94
Kon Tum
91 - 88

-
Thứ 7
06-07-2019
Đà Nẵng
78 - 80
Đắk Nông
98 - 40
Quảng Ngãi
14 - 65
Thứ 6
05-07-2019
Gia Lai
27 - 47
Ninh Thuận
14 - 67

-
Thứ 5
04-07-2019
Bình Định
84 - 41
Quảng Bình
56 - 84
Quảng Trị
33 - 23
Thứ 4
03-07-2019
Đà Nẵng
16 - 67
Khánh Hòa
54 - 24

-
Thứ 3
02-07-2019
Đắk Lắk
21 - 49
Quảng Nam
09 - 11

-
Thứ 2
01-07-2019
Phú Yên
26 - 40
Thừa T. Huế
62 - 01

-
Chủ nhật
30-06-2019
Khánh Hòa
93 - 29
Kon Tum
90 - 88

-
Thứ 7
29-06-2019
Đà Nẵng
84 - 03
Đắk Nông
01 - 98
Quảng Ngãi
43 - 45
Thứ 6
28-06-2019
Gia Lai
61 - 58
Ninh Thuận
81 - 26

-
Thứ 5
27-06-2019
Bình Định
77 - 44
Quảng Bình
28 - 62
Quảng Trị
91 - 68
Thứ 4
26-06-2019
Đà Nẵng
08 - 17
Khánh Hòa
38 - 23

-
Thứ 3
25-06-2019
Đắk Lắk
13 - 79
Quảng Nam
58 - 06

-
Thứ 2
24-06-2019
Phú Yên
62 - 24
Thừa T. Huế
47 - 85

-
Chủ nhật
23-06-2019
Khánh Hòa
42 - 17
Kon Tum
04 - 83

-
Thứ 7
22-06-2019
Đà Nẵng
39 - 02
Đắk Nông
54 - 02
Quảng Ngãi
64 - 05
Thứ 6
21-06-2019
Gia Lai
24 - 71
Ninh Thuận
19 - 68

-
Thứ 5
20-06-2019
Bình Định
46 - 93
Quảng Bình
20 - 80
Quảng Trị
05 - 91
Thứ 4
19-06-2019
Đà Nẵng
69 - 21
Khánh Hòa
56 - 50

-
Thứ 3
18-06-2019
Đắk Lắk
18 - 16
Quảng Nam
36 - 86

-
Thứ 2
17-06-2019
Phú Yên
26 - 57
Thừa T. Huế
62 - 63

-
Chủ nhật
16-06-2019
Khánh Hòa
06 - 95
Kon Tum
87 - 40

-
Thứ 7
15-06-2019
Đà Nẵng
58 - 09
Đắk Nông
15 - 03
Quảng Ngãi
71 - 55
Thứ 6
14-06-2019
Gia Lai
87 - 35
Ninh Thuận
00 - 05

-
Thứ 5
13-06-2019
Bình Định
44 - 70
Quảng Bình
75 - 42
Quảng Trị
30 - 95
Thứ 4
12-06-2019
Đà Nẵng
47 - 22
Khánh Hòa
88 - 59

-
Thứ 3
11-06-2019
Đắk Lắk
36 - 83
Quảng Nam
63 - 57

-
Thứ 2
10-06-2019
Phú Yên
83 - 53
Thừa T. Huế
50 - 17

-
Chủ nhật
09-06-2019
Khánh Hòa
88 - 34
Kon Tum
09 - 69

-
Thứ 7
08-06-2019
Đà Nẵng
19 - 05
Đắk Nông
51 - 94
Quảng Ngãi
59 - 55
Thứ 6
07-06-2019
Gia Lai
27 - 02
Ninh Thuận
87 - 30

-
Thứ 5
06-06-2019
Bình Định
84 - 09
Quảng Bình
27 - 11
Quảng Trị
02 - 58
Thứ 4
05-06-2019
Đà Nẵng
38 - 95
Khánh Hòa
54 - 49

-
Thứ 3
04-06-2019
Đắk Lắk
51 - 27
Quảng Nam
47 - 34

-
Thứ 2
03-06-2019
Phú Yên
53 - 80
Thừa T. Huế
05 - 56

-
Chủ nhật
02-06-2019
Khánh Hòa
78 - 56
Kon Tum
25 - 31

-
Thứ 7
01-06-2019
Đà Nẵng
94 - 67
Đắk Nông
13 - 74
Quảng Ngãi
82 - 16
Thứ 6
31-05-2019
Gia Lai
14 - 00
Ninh Thuận
02 - 35

-
Thứ 5
30-05-2019
Bình Định
77 - 17
Quảng Bình
53 - 78
Quảng Trị
19 - 03
Thứ 4
29-05-2019
Đà Nẵng
68 - 12
Khánh Hòa
51 - 74

-
Thứ 3
28-05-2019
Đắk Lắk
27 - 14
Quảng Nam
67 - 10

-
Thứ 2
27-05-2019
Phú Yên
27 - 98
Thừa T. Huế
43 - 19

-
Chủ nhật
26-05-2019
Khánh Hòa
63 - 72
Kon Tum
12 - 81

-
Thứ 7
25-05-2019
Đà Nẵng
05 - 23
Đắk Nông
88 - 57
Quảng Ngãi
48 - 77
Thứ 6
24-05-2019
Gia Lai
77 - 91
Ninh Thuận
11 - 05

-
Thứ 5
23-05-2019
Bình Định
14 - 15
Quảng Bình
17 - 72
Quảng Trị
29 - 09
Thứ 4
22-05-2019
Đà Nẵng
04 - 86
Khánh Hòa
31 - 63

-
Thứ 3
21-05-2019
Đắk Lắk
52 - 19
Quảng Nam
12 - 56

-
Thứ 2
20-05-2019
Phú Yên
83 - 31
Thừa T. Huế
81 - 51

-
Chủ nhật
19-05-2019
Khánh Hòa
11 - 56
Kon Tum
49 - 62

-
Thứ 7
18-05-2019
Đà Nẵng
07 - 66
Đắk Nông
02 - 37
Quảng Ngãi
69 - 07
Thứ 6
17-05-2019
Gia Lai
13 - 28
Ninh Thuận
96 - 27

-
Thứ 5
16-05-2019
Bình Định
88 - 50
Quảng Bình
50 - 31
Quảng Trị
35 - 74
Thứ 4
15-05-2019
Đà Nẵng
66 - 17
Khánh Hòa
46 - 09

-
Thứ 3
14-05-2019
Đắk Lắk
99 - 90
Quảng Nam
15 - 36

-
Thứ 2
13-05-2019
Phú Yên
14 - 34
Thừa T. Huế
14 - 98

-
Chủ nhật
12-05-2019
Khánh Hòa
99 - 79
Kon Tum
36 - 37

-
Thứ 7
11-05-2019
Đà Nẵng
82 - 05
Đắk Nông
22 - 97
Quảng Ngãi
15 - 26
Thứ 6
10-05-2019
Gia Lai
51 - 40
Ninh Thuận
05 - 05

-
Thứ 5
02-05-2019
Bình Định
30 - 10
Quảng Trị
77 - 77
Quảng Bình
62 - 61
Thứ 4
01-05-2019
Đà Nẵng
29 - 45
Khánh Hòa
04 - 46

-
Thứ 3
30-04-2019
Đắk Lắk
38 - 01
Quảng Nam
14 - 61

-
Thứ 2
29-04-2019
Thừa T. Huế
66 - 43
Phú Yên
91 - 17

-
Chủ nhật
28-04-2019
Kon Tum
95 - 92
Khánh Hòa
25 - 29

-
Thứ 7
27-04-2019
Đà Nẵng
25 - 18
Quảng Ngãi
81 - 18
Đắk Nông
43 - 15
Thứ 6
26-04-2019
Gia Lai
56 - 09
Ninh Thuận
61 - 51

-
Thứ 5
25-04-2019
Bình Định
20 - 38
Quảng Trị
80 - 15
Quảng Bình
79 - 09
Thứ 4
24-04-2019
Đà Nẵng
26 - 91
Khánh Hòa
36 - 73

-
Thứ 3
23-04-2019
Đắk Lắk
51 - 93
Quảng Nam
16 - 28

-
Thứ 2
22-04-2019
Thừa T. Huế
29 - 64
Phú Yên
42 - 72

-
Chủ nhật
21-04-2019
Kon Tum
08 - 90
Khánh Hòa
41 - 91

-
Thứ 7
20-04-2019
Đà Nẵng
24 - 76
Quảng Ngãi
50 - 23
Đắk Nông
74 - 27
Thứ 6
19-04-2019
Gia Lai
46 - 20
Ninh Thuận
75 - 64

-
Thứ 5
18-04-2019
Bình Định
37 - 14
Quảng Trị
42 - 78
Quảng Bình
26 - 15
Thứ 4
17-04-2019
Đà Nẵng
12 - 61
Khánh Hòa
37 - 66

-
Thứ 3
16-04-2019
Đắk Lắk
34 - 02
Quảng Nam
46 - 86

-
Thứ 2
15-04-2019
Thừa T. Huế
66 - 30
Phú Yên
65 - 60

-
Chủ nhật
14-04-2019
Kon Tum
18 - 94
Khánh Hòa
50 - 59

-
Thứ 7
13-04-2019
Đà Nẵng
74 - 75
Quảng Ngãi
81 - 65
Đắk Nông
35 - 77
Thứ 6
12-04-2019
Gia Lai
22 - 63
Ninh Thuận
93 - 88

-
Thứ 5
11-04-2019
Bình Định
87 - 26
Quảng Trị
92 - 10
Quảng Bình
97 - 86
Thứ 4
10-04-2019
Đà Nẵng
42 - 82
Khánh Hòa
97 - 13

-
Thứ 3
09-04-2019
Đắk Lắk
80 - 79
Quảng Nam
57 - 54

-
Thứ 2
08-04-2019
Thừa T. Huế
12 - 35
Phú Yên
96 - 21

-
Chủ nhật
07-04-2019
Kon Tum
70 - 10
Khánh Hòa
77 - 29

-
Thứ 7
06-04-2019
Đà Nẵng
66 - 58
Quảng Ngãi
96 - 79
Đắk Nông
85 - 21
Thứ 6
05-04-2019
Gia Lai
59 - 92
Ninh Thuận
13 - 44

-
Thứ 5
04-04-2019
Bình Định
97 - 89
Quảng Trị
22 - 06
Quảng Bình
35 - 68
Thứ 4
03-04-2019
Đà Nẵng
48 - 54
Khánh Hòa
48 - 46

-
Thứ 3
02-04-2019
Đắk Lắk
42 - 19
Quảng Nam
72 - 86

-
Thứ 2
01-04-2019
Thừa T. Huế
50 - 73
Phú Yên
10 - 50

-
Chủ nhật
31-03-2019
Kon Tum
75 - 10
Khánh Hòa
09 - 47

-
Thứ 7
30-03-2019
Đà Nẵng
98 - 52
Quảng Ngãi
56 - 85
Đắk Nông
77 - 03
Thứ 6
29-03-2019
Gia Lai
36 - 79
Ninh Thuận
90 - 45

-
Thứ 5
28-03-2019
Bình Định
58 - 19
Quảng Trị
93 - 58
Quảng Bình
95 - 05
Thứ 4
27-03-2019
Đà Nẵng
98 - 85
Khánh Hòa
45 - 16

-
Thứ 3
26-03-2019
Đắk Lắk
26 - 89
Quảng Nam
21 - 43

-
Thứ 2
25-03-2019
Thừa T. Huế
48 - 19
Phú Yên
13 - 14

-
Chủ nhật
24-03-2019
Kon Tum
12 - 39
Khánh Hòa
52 - 90

-
Thứ 7
23-03-2019
Đà Nẵng
00 - 93
Quảng Ngãi
41 - 74
Đắk Nông
55 - 38
Thứ 6
22-03-2019
Gia Lai
76 - 66
Ninh Thuận
17 - 19

-
Thứ 5
21-03-2019
Bình Định
56 - 02
Quảng Trị
82 - 01
Quảng Bình
97 - 15
Thứ 4
20-03-2019
Đà Nẵng
64 - 05
Khánh Hòa
56 - 97

-
Thứ 3
19-03-2019
Đắk Lắk
51 - 86
Quảng Nam
59 - 23

-
Thứ 2
18-03-2019
Thừa T. Huế
00 - 25
Phú Yên
21 - 38

-
Chủ nhật
17-03-2019
Kon Tum
89 - 77
Khánh Hòa
55 - 97

-
Thứ 7
16-03-2019
Đà Nẵng
18 - 23
Quảng Ngãi
29 - 51
Đắk Nông
99 - 19
Thứ 6
15-03-2019
Gia Lai
36 - 08
Ninh Thuận
21 - 63

-
Thứ 5
14-03-2019
Bình Định
31 - 10
Quảng Trị
11 - 43
Quảng Bình
48 - 87
Thứ 4
13-03-2019
Đà Nẵng
22 - 12
Khánh Hòa
72 - 71

-
Thứ 3
12-03-2019
Đắk Lắk
99 - 84
Quảng Nam
14 - 42

-
Thứ 2
11-03-2019
Thừa T. Huế
50 - 14
Phú Yên
73 - 99

-
Chủ nhật
10-03-2019
Kon Tum
87 - 91
Khánh Hòa
11 - 08

-
Thứ 7
09-03-2019
Đà Nẵng
95 - 64
Quảng Ngãi
33 - 90
Đắk Nông
62 - 11
Thứ 6
08-03-2019
Gia Lai
05 - 95
Ninh Thuận
01 - 56

-
Thứ 5
07-03-2019
Bình Định
20 - 09
Quảng Trị
84 - 58
Quảng Bình
91 - 01
Thứ 4
06-03-2019
Đà Nẵng
59 - 30
Khánh Hòa
60 - 40

-
Thứ 3
05-03-2019
Đắk Lắk
03 - 72
Quảng Nam
63 - 20

-
Thứ 2
04-03-2019
Thừa T. Huế
56 - 24
Phú Yên
94 - 31

-
Chủ nhật
03-03-2019
Kon Tum
98 - 52
Khánh Hòa
81 - 46

-
Thứ 7
02-03-2019
Đà Nẵng
62 - 20
Quảng Ngãi
14 - 04
Đắk Nông
94 - 90
Thứ 6
01-03-2019
Gia Lai
13 - 17
Ninh Thuận
78 - 86

-
Thứ 5
28-02-2019
Bình Định
12 - 78
Quảng Trị
46 - 09
Quảng Bình
22 - 34
Thứ 4
27-02-2019
Đà Nẵng
96 - 63
Khánh Hòa
70 - 33

-
Thứ 3
26-02-2019
Đắk Lắk
19 - 12
Quảng Nam
60 - 93

-
Thứ 2
25-02-2019
Thừa T. Huế
74 - 90
Phú Yên
30 - 04

-
Chủ nhật
24-02-2019
Kon Tum
65 - 96
Khánh Hòa
51 - 60

-
Thứ 7
23-02-2019
Đà Nẵng
71 - 93
Quảng Ngãi
57 - 86
Đắk Nông
35 - 52
Thứ 6
22-02-2019
Gia Lai
25 - 77
Ninh Thuận
17 - 29

-
Thứ 5
21-02-2019
Bình Định
04 - 48
Quảng Trị
48 - 97
Quảng Bình
25 - 33
Thứ 4
20-02-2019
Đà Nẵng
37 - 34
Khánh Hòa
54 - 53

-
Thứ 3
19-02-2019
Đắk Lắk
69 - 96
Quảng Nam
07 - 17

-
Thứ 2
18-02-2019
Thừa T. Huế
97 - 77
Phú Yên
03 - 69

-
Chủ nhật
17-02-2019
Kon Tum
33 - 26
Khánh Hòa
40 - 09

-
Thứ 7
16-02-2019
Đà Nẵng
69 - 63
Quảng Ngãi
42 - 13
Đắk Nông
98 - 58
Thứ 6
15-02-2019
Gia Lai
43 - 81
Ninh Thuận
81 - 49

-
Thứ 5
14-02-2019
Bình Định
93 - 88
Quảng Trị
64 - 36
Quảng Bình
90 - 32
Thứ 4
13-02-2019
Đà Nẵng
50 - 02
Khánh Hòa
83 - 71

-
Thứ 3
12-02-2019
Đắk Lắk
53 - 21
Quảng Nam
72 - 18

-
Thứ 2
11-02-2019
Thừa T. Huế
25 - 20
Phú Yên
33 - 55

-
Chủ nhật
10-02-2019
Kon Tum
92 - 10
Khánh Hòa
57 - 74

-
Thứ 7
09-02-2019
Đà Nẵng
73 - 71
Quảng Ngãi
54 - 86
Đắk Nông
09 - 61
Thứ 6
08-02-2019
Gia Lai
42 - 71
Ninh Thuận
99 - 14

-
Thứ 5
07-02-2019
Bình Định
86 - 69
Quảng Trị
34 - 45
Quảng Bình
72 - 85
Thứ 4
06-02-2019
Đà Nẵng
18 - 37
Khánh Hòa
04 - 02

-
Thứ 3
05-02-2019
Đắk Lắk
27 - 17
Quảng Nam
62 - 65

-
Thứ 2
04-02-2019
Thừa T. Huế
14 - 79
Phú Yên
11 - 53

-
Chủ nhật
03-02-2019
Kon Tum
89 - 52
Khánh Hòa
11 - 15

-
Thứ 7
02-02-2019
Đà Nẵng
85 - 10
Quảng Ngãi
89 - 19
Đắk Nông
24 - 69
Thứ 6
01-02-2019
Gia Lai
62 - 15
Ninh Thuận
51 - 51

-
Thứ 5
31-01-2019
Bình Định
67 - 44
Quảng Trị
67 - 65
Quảng Bình
59 - 58
Thứ 4
30-01-2019
Đà Nẵng
06 - ++
Khánh Hòa
77 - **

-
Thứ 3
29-01-2019
Đắk Lắk
64 - 06
Quảng Nam
95 - 47

-
Thứ 2
28-01-2019
Thừa T. Huế
48 - 12
Phú Yên
07 - 98

-
Chủ nhật
27-01-2019
Kon Tum
07 - 95
Khánh Hòa
26 - 70

-
Thứ 7
26-01-2019
Đà Nẵng
98 - 15
Quảng Ngãi
90 - 18
Đắk Nông
34 - 34
Thứ 6
25-01-2019
Gia Lai
27 - 65
Ninh Thuận
09 - 97

-
Thứ 5
24-01-2019
Bình Định
86 - 74
Quảng Trị
09 - 63
Quảng Bình
60 - 28
Thứ 4
23-01-2019
Đà Nẵng
61 - 43
Khánh Hòa
82 - 45

-
Thứ 3
22-01-2019
Đắk Lắk
70 - 55
Quảng Nam
53 - 10

-
Thứ 2
21-01-2019
Thừa T. Huế
21 - 90
Phú Yên
24 - 08

-
Chủ nhật
20-01-2019
Kon Tum
50 - 76
Khánh Hòa
30 - 53

-
Thứ 7
19-01-2019
Đà Nẵng
99 - 15
Quảng Ngãi
81 - 00
Đắk Nông
39 - 56
Thứ 6
18-01-2019
Gia Lai
78 - 15
Ninh Thuận
47 - 84

-
Thứ 5
17-01-2019
Bình Định
04 - 71
Quảng Trị
72 - 45
Quảng Bình
76 - 06
Thứ 4
16-01-2019
Đà Nẵng
52 - 75
Khánh Hòa
68 - 20

-
Thứ 3
15-01-2019
Đắk Lắk
95 - 61
Quảng Nam
47 - 51

-
Thứ 2
14-01-2019
Thừa T. Huế
54 - 94
Phú Yên
19 - ++

-
Chủ nhật
13-01-2019
Kon Tum
20 - 60
Khánh Hòa
12 - 22

-
Thứ 7
12-01-2019
Đà Nẵng
11 - 24
Quảng Ngãi
93 - 21
Đắk Nông
16 - 74
Thứ 6
11-01-2019
Gia Lai
50 - 15
Ninh Thuận
50 - 81

-
Thứ 5
10-01-2019
Bình Định
02 - 63
Quảng Trị
04 - 58
Quảng Bình
71 - 67
Thứ 4
09-01-2019
Đà Nẵng
20 - 96
Khánh Hòa
78 - 54

-
Thứ 3
08-01-2019
Đắk Lắk
38 - 27
Quảng Nam
37 - 69

-
Thứ 2
07-01-2019
Thừa T. Huế
81 - 43
Phú Yên
17 - 37

-
Chủ nhật
06-01-2019
Kon Tum
00 - 44
Khánh Hòa
83 - 59

-
Thứ 7
05-01-2019
Đà Nẵng
79 - 04
Quảng Ngãi
27 - 50
Đắk Nông
84 - 20
Thứ 6
04-01-2019
Gia Lai
06 - 04
Ninh Thuận
02 - 63

-
Thứ 5
03-01-2019
Bình Định
83 - 74
Quảng Trị
99 - 65
Quảng Bình
87 - 98
Thứ 4
02-01-2019
Đà Nẵng
91 - 25
Khánh Hòa
22 - 27

-
Thứ 3
01-01-2019
Đắk Lắk
04 - **
Quảng Nam
05 - 70

-
Thứ 2
31-12-2018
Thừa T. Huế
56 - 19
Phú Yên
85 - 93

-
Chủ nhật
30-12-2018
Kon Tum
21 - 36
Khánh Hòa
65 - **

-
Thứ 7
29-12-2018
Đà Nẵng
84 - 18
Quảng Ngãi
64 - 04
Đắk Nông
62 - 55
Thứ 6
28-12-2018
Gia Lai
09 - 15
Ninh Thuận
53 - 33

-
Thứ 5
27-12-2018
Bình Định
91 - 06
Quảng Trị
08 - 77
Quảng Bình
80 - 30
Thứ 4
26-12-2018
Đà Nẵng
32 - 10
Khánh Hòa
48 - 65

-
Thứ 3
25-12-2018
Đắk Lắk
06 - 87
Quảng Nam
85 - 83

-
Thứ 2
24-12-2018
Thừa T. Huế
52 - 02
Phú Yên
23 - 52

-
Chủ nhật
23-12-2018
Kon Tum
83 - 06
Khánh Hòa
51 - 81

-
Thứ 7
22-12-2018
Đà Nẵng
32 - 93
Quảng Ngãi
13 - 90
Đắk Nông
86 - 96
Thứ 6
21-12-2018
Gia Lai
36 - 12
Ninh Thuận
14 - 67

-
Thứ 5
20-12-2018
Bình Định
64 - ++
Quảng Trị
23 - 59
Quảng Bình
31 - **
Thứ 4
19-12-2018
Đà Nẵng
23 - 05
Khánh Hòa
08 - 86

-
Thứ 3
18-12-2018
Đắk Lắk
11 - 23
Quảng Nam
19 - 68

-
Thứ 2
17-12-2018
Thừa T. Huế
12 - 04
Phú Yên
94 - 39

-
Chủ nhật
16-12-2018
Kon Tum
05 - 68
Khánh Hòa
86 - 45

-
Thứ 7
15-12-2018
Đà Nẵng
15 - 18
Quảng Ngãi
90 - 41
Đắk Nông
86 - 02
Thứ 6
14-12-2018
Gia Lai
34 - 74
Ninh Thuận
55 - 20

-
Thứ 5
13-12-2018
Bình Định
70 - 96
Quảng Trị
99 - 02
Quảng Bình
62 - 91
Thứ 4
12-12-2018
Đà Nẵng
86 - 45
Khánh Hòa
51 - 15

-
Thứ 3
11-12-2018
Đắk Lắk
39 - 69
Quảng Nam
39 - 05

-
Thứ 2
10-12-2018
Thừa T. Huế
98 - 76
Phú Yên
92 - 74

-
Chủ nhật
09-12-2018
Kon Tum
03 - 25
Khánh Hòa
35 - 98

-
Thứ 7
08-12-2018
Đà Nẵng
23 - 43
Quảng Ngãi
36 - 21
Đắk Nông
75 - 42
Thứ 6
07-12-2018
Gia Lai
28 - 86
Ninh Thuận
44 - 16

-
Thứ 5
06-12-2018
Bình Định
68 - 73
Quảng Trị
07 - 84
Quảng Bình
56 - 52
Thứ 4
05-12-2018
Đà Nẵng
35 - 90
Khánh Hòa
05 - 90

-
Thứ 3
04-12-2018
Đắk Lắk
89 - 39
Quảng Nam
70 - 62

-
Thứ 2
03-12-2018
Thừa T. Huế
23 - 18
Phú Yên
86 - 39

-
Chủ nhật
02-12-2018
Kon Tum
74 - 04
Khánh Hòa
14 - 27

-
Thứ 7
01-12-2018
Đà Nẵng
36 - 35
Quảng Ngãi
40 - 43
Đắk Nông
33 - 75
Thứ 6
30-11-2018
Gia Lai
05 - 77
Ninh Thuận
39 - 26

-
Thứ 5
29-11-2018
Bình Định
99 - 76
Quảng Trị
85 - 57
Quảng Bình
68 - 52
Thứ 4
28-11-2018
Đà Nẵng
57 - 70
Khánh Hòa
09 - 31

-
Thứ 3
27-11-2018
Đắk Lắk
72 - 26
Quảng Nam
15 - 30

-
Thứ 2
26-11-2018
Thừa T. Huế
49 - 23
Phú Yên
05 - 11

-
Chủ nhật
25-11-2018
Kon Tum
97 - 19
Khánh Hòa
45 - ++

-
Thứ 7
24-11-2018
Đà Nẵng
38 - 41
Quảng Ngãi
07 - 62
Đắk Nông
67 - 02
Thứ 6
23-11-2018
Gia Lai
58 - 82
Ninh Thuận
47 - 44

-
Thứ 5
22-11-2018
Bình Định
62 - 21
Quảng Trị
40 - 36
Quảng Bình
36 - 54
Thứ 4
21-11-2018
Đà Nẵng
05 - **
Khánh Hòa
56 - **

-
Thứ 3
20-11-2018
Đắk Lắk
49 - 43
Quảng Nam
16 - 55

-
Thứ 2
19-11-2018
Thừa T. Huế
23 - 03
Phú Yên
44 - 32

-
Chủ nhật
18-11-2018
Kon Tum
73 - 68
Khánh Hòa
33 - **

-
Thứ 7
17-11-2018
Đà Nẵng
26 - 99
Quảng Ngãi
80 - 61
Đắk Nông
18 - 44
Thứ 6
16-11-2018
Gia Lai
83 - 09
Ninh Thuận
34 - 59

-
Thứ 5
15-11-2018
Bình Định
60 - 45
Quảng Trị
86 - 93
Quảng Bình
99 - 60
Thứ 4
14-11-2018
Đà Nẵng
71 - 46
Khánh Hòa
01 - 92

-
Thứ 3
13-11-2018
Đắk Lắk
74 - 09
Quảng Nam
34 - 05

-
Thứ 2
12-11-2018
Thừa T. Huế
24 - 69
Phú Yên
85 - 96

-
Chủ nhật
11-11-2018
Kon Tum
98 - 13
Khánh Hòa
87 - 72

-
Thứ 7
10-11-2018
Đà Nẵng
25 - 56
Quảng Ngãi
65 - 08
Đắk Nông
11 - 16
Thứ 6
09-11-2018
Gia Lai
12 - 86
Ninh Thuận
01 - 42

-
Thứ 5
08-11-2018
Bình Định
19 - 27
Quảng Trị
79 - 19
Quảng Bình
44 - 28
Thứ 4
07-11-2018
Đà Nẵng
51 - 40
Khánh Hòa
32 - 84

-
Thứ 3
06-11-2018
Đắk Lắk
27 - ++
Quảng Nam
34 - 44

-
Thứ 2
05-11-2018
Thừa T. Huế
60 - 59
Phú Yên
91 - 96

-
Chủ nhật
04-11-2018
Kon Tum
12 - 04
Khánh Hòa
58 - 76

-
Thứ 7
03-11-2018
Đà Nẵng
21 - 95
Quảng Ngãi
77 - 97
Đắk Nông
20 - 52
Thứ 6
02-11-2018
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
73 - 29

-
Thứ 5
01-11-2018
Bình Định
73 - 06
Quảng Trị
04 - 50
Quảng Bình
46 - 58
Thứ 4
31-10-2018
Đà Nẵng
56 - 56
Khánh Hòa
65 - 75

-
Thứ 3
30-10-2018
Đắk Lắk
62 - 99
Quảng Nam
02 - 28

-
Thứ 2
29-10-2018
Thừa T. Huế
89 - ++
Phú Yên
48 - ++

-
Chủ nhật
28-10-2018
Kon Tum
98 - 12
Khánh Hòa
86 - 19

-
Thứ 7
27-10-2018
Đà Nẵng
18 - 46
Quảng Ngãi
87 - 89
Đắk Nông
43 - 24
Thứ 6
26-10-2018
Gia Lai
24 - 47
Ninh Thuận
52 - 05

-
Thứ 5
25-10-2018
Bình Định
51 - 73
Quảng Trị
35 - 59
Quảng Bình
73 - 91
Thứ 4
24-10-2018
Đà Nẵng
04 - 27
Khánh Hòa
53 - 85

-
Thứ 3
23-10-2018
Đắk Lắk
94 - 95
Quảng Nam
07 - 53

-
Thứ 2
22-10-2018
Thừa T. Huế
95 - 55
Phú Yên
92 - 42

-
Chủ nhật
21-10-2018
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
70 - 66

-
Thứ 7
20-10-2018
Đà Nẵng
05 - 16
Quảng Ngãi
01 - 17
Đắk Nông
01 - 96
Thứ 6
19-10-2018
Gia Lai
50 - 15
Ninh Thuận
56 - 35

-
Thứ 5
18-10-2018
Bình Định
74 - 01
Quảng Trị
95 - 74
Quảng Bình
09 - 59
Thứ 4
17-10-2018
Đà Nẵng
06 - ++
Khánh Hòa
15 - **

-
Thứ 3
16-10-2018
Đắk Lắk
01 - 54
Quảng Nam
94 - 77

-
Thứ 2
15-10-2018
Thừa T. Huế
26 - 87
Phú Yên
88 - 41

-
Chủ nhật
14-10-2018
Kon Tum
85 - 77
Khánh Hòa
14 - 48

-
Thứ 7
13-10-2018
Đà Nẵng
12 - 95
Quảng Ngãi
04 - 63
Đắk Nông
47 - 43
Thứ 6
12-10-2018
Gia Lai
00 - 26
Ninh Thuận
92 - 63

-
Thứ 5
11-10-2018
Bình Định
02 - 99
Quảng Trị
85 - 52
Quảng Bình
87 - 98
Thứ 4
10-10-2018
Đà Nẵng
35 - 71
Khánh Hòa
20 - 89

-
Thứ 3
09-10-2018
Đắk Lắk
86 - 73
Quảng Nam
81 - 81

-
Thứ 2
08-10-2018
Thừa T. Huế
15 - 98
Phú Yên
92 - 39

-
Chủ nhật
07-10-2018
Kon Tum
29 - 54
Khánh Hòa
41 - 66

-
Thứ 7
06-10-2018
Đà Nẵng
85 - 82
Quảng Ngãi
34 - 73
Đắk Nông
65 - 13
Thứ 6
05-10-2018
Gia Lai
43 - 75
Ninh Thuận
90 - 61

-
Thứ 5
04-10-2018
Bình Định
77 - 47
Quảng Trị
56 - 80
Quảng Bình
31 - 02
Thứ 4
03-10-2018
Đà Nẵng
50 - 44
Khánh Hòa
52 - 22

-
Thứ 3
02-10-2018
Đắk Lắk
77 - 90
Quảng Nam
61 - 97

-
Thứ 2
01-10-2018
Thừa T. Huế
80 - 85
Phú Yên
41 - 28

-
Chủ nhật
30-09-2018
Kon Tum
69 - 72
Khánh Hòa
47 - 46

-
Thứ 7
29-09-2018
Đà Nẵng
20 - 09
Quảng Ngãi
17 - 07
Đắk Nông
75 - 52
Thứ 6
28-09-2018
Gia Lai
49 - 34
Ninh Thuận
32 - 49

-
Thứ 5
27-09-2018
Bình Định
93 - 49
Quảng Trị
85 - 46
Quảng Bình
17 - 60
Thứ 4
26-09-2018
Đà Nẵng
34 - 32
Khánh Hòa
74 - 27

-
Thứ 3
25-09-2018
Đắk Lắk
92 - 61
Quảng Nam
42 - 86

-
Thứ 2
24-09-2018
Thừa T. Huế
07 - 56
Phú Yên
99 - 04

-
Chủ nhật
23-09-2018
Kon Tum
14 - 66
Khánh Hòa
34 - 47

-
Thứ 7
22-09-2018
Đà Nẵng
14 - 68
Quảng Ngãi
48 - 04
Đắk Nông
84 - 41
Thứ 6
21-09-2018
Gia Lai
98 - 81
Ninh Thuận
20 - 61

-
Thứ 5
20-09-2018
Bình Định
13 - 79
Quảng Trị
80 - 00
Quảng Bình
02 - 12
Thứ 4
19-09-2018
Đà Nẵng
06 - 33
Khánh Hòa
67 - 68

-
Thứ 3
18-09-2018
Đắk Lắk
18 - 45
Quảng Nam
77 - 23

-
Thứ 2
17-09-2018
Thừa T. Huế
49 - 10
Phú Yên
42 - 52

-
Chủ nhật
16-09-2018
Kon Tum
78 - 40
Khánh Hòa
80 - 43

-
Thứ 7
15-09-2018
Đà Nẵng
70 - 09
Quảng Ngãi
76 - 81
Đắk Nông
84 - 65
Thứ 6
14-09-2018
Gia Lai
72 - 06
Ninh Thuận
96 - 63

-
Thứ 5
13-09-2018
Bình Định
51 - 77
Quảng Trị
18 - 27
Quảng Bình
14 - 95
Thứ 4
12-09-2018
Đà Nẵng
03 - 48
Khánh Hòa
54 - 96

-
Thứ 3
11-09-2018
Đắk Lắk
75 - 80
Quảng Nam
57 - 30

-
Thứ 2
10-09-2018
Thừa T. Huế
48 - 93
Phú Yên
64 - 81

-
Chủ nhật
09-09-2018
Kon Tum
50 - 23
Khánh Hòa
38 - 91

-
Thứ 7
08-09-2018
Đà Nẵng
65 - 77
Quảng Ngãi
03 - 50
Đắk Nông
90 - 45
Thứ 6
07-09-2018
Gia Lai
23 - 13
Ninh Thuận
53 - 43

-
Thứ 5
06-09-2018
Bình Định
45 - 09
Quảng Trị
31 - 45
Quảng Bình
19 - 21
Thứ 4
05-09-2018
Đà Nẵng
34 - 14
Khánh Hòa
97 - 55

-
Thứ 3
04-09-2018
Đắk Lắk
23 - 91
Quảng Nam
25 - 51

-
Thứ 2
03-09-2018
Thừa T. Huế
75 - 97
Phú Yên
87 - 38

-
Chủ nhật
02-09-2018
Kon Tum
71 - 56
Khánh Hòa
92 - 82

-
Thứ 7
01-09-2018
Đà Nẵng
62 - 01
Quảng Ngãi
48 - 79
Đắk Nông
15 - 45
Thứ 6
31-08-2018
Gia Lai
40 - 20
Ninh Thuận
15 - 99

-
Thứ 5
30-08-2018
Bình Định
54 - 17
Quảng Trị
31 - 66
Quảng Bình
46 - 15
Thứ 4
29-08-2018
Đà Nẵng
17 - 73
Khánh Hòa
41 - 09

-
Thứ 3
28-08-2018
Đắk Lắk
58 - 36
Quảng Nam
17 - 93

-
Thứ 2
27-08-2018
Thừa T. Huế
10 - 89
Phú Yên
73 - 65

-
Chủ nhật
26-08-2018
Kon Tum
89 - 58
Khánh Hòa
92 - 72

-
Thứ 7
25-08-2018
Đà Nẵng
38 - 63
Quảng Ngãi
48 - 86
Đắk Nông
90 - 53
Thứ 6
24-08-2018
Gia Lai
47 - 34
Ninh Thuận
27 - 32

-
Thứ 5
23-08-2018
Bình Định
28 - 33
Quảng Trị
35 - 53
Quảng Bình
31 - 44
Thứ 4
22-08-2018
Đà Nẵng
05 - 71
Khánh Hòa
27 - 24

-
Thứ 3
21-08-2018
Đắk Lắk
65 - 43
Quảng Nam
09 - 42

-
Thứ 2
20-08-2018
Thừa T. Huế
99 - 69
Phú Yên
11 - 09

-
Chủ nhật
19-08-2018
Kon Tum
24 - 46
Khánh Hòa
69 - 87

-
Thứ 7
18-08-2018
Đà Nẵng
86 - 75
Quảng Ngãi
50 - 43
Đắk Nông
53 - 93
Thứ 6
17-08-2018
Gia Lai
79 - 20
Ninh Thuận
46 - 26

-
Thứ 5
16-08-2018
Bình Định
80 - 98
Quảng Trị
13 - 25
Quảng Bình
13 - 36
Thứ 4
15-08-2018
Đà Nẵng
67 - 86
Khánh Hòa
41 - 52

-
Thứ 3
14-08-2018
Đắk Lắk
46 - 03
Quảng Nam
13 - 09

-
Thứ 2
13-08-2018
Thừa T. Huế
51 - 52
Phú Yên
26 - 18

-
Chủ nhật
12-08-2018
Kon Tum
90 - 72
Khánh Hòa
64 - 17

-
Thứ 7
11-08-2018
Đà Nẵng
03 - 03
Quảng Ngãi
56 - 25
Đắk Nông
13 - 47
Thứ 6
10-08-2018
Gia Lai
88 - 15
Ninh Thuận
66 - 74

-
Thứ 5
09-08-2018
Bình Định
12 - 78
Quảng Trị
66 - 62
Quảng Bình
25 - 63
Thứ 4
08-08-2018
Đà Nẵng
58 - 28
Khánh Hòa
87 - 15

-
Chủ nhật
05-08-2018
Kon Tum
73 - 17
Khánh Hòa
90 - 59

-
Thứ 7
04-08-2018
Đà Nẵng
48 - 12
Quảng Ngãi
73 - 86
Đắk Nông
17 - 76
Thứ 6
03-08-2018
Gia Lai
97 - 92
Ninh Thuận
40 - 90

-
Thứ 5
02-08-2018
Bình Định
59 - 60
Quảng Trị
43 - 60
Quảng Bình
24 - 47
Thứ 4
01-08-2018
Đà Nẵng
24 - 41
Khánh Hòa
91 - 72

-
Thứ 3
31-07-2018
Đắk Lắk
86 - 20
Quảng Nam
55 - 69

-
Thứ 2
30-07-2018
Thừa T. Huế
47 - 91
Phú Yên
60 - 22

-
Chủ nhật
29-07-2018
Kon Tum
29 - 78
Khánh Hòa
52 - 77

-
Thứ 7
28-07-2018
Đà Nẵng
12 - 61
Quảng Ngãi
54 - 39
Đắk Nông
36 - 30
Thứ 6
27-07-2018
Gia Lai
29 - 27
Ninh Thuận
82 - 22

-
Thứ 5
26-07-2018
Bình Định
34 - 73
Quảng Trị
18 - 44
Quảng Bình
66 - 81
Thứ 4
25-07-2018
Đà Nẵng
76 - 98
Khánh Hòa
87 - 94

-
Thứ 3
24-07-2018
Đắk Lắk
49 - 19
Quảng Nam
86 - 64

-
Thứ 2
23-07-2018
Thừa T. Huế
47 - 97
Phú Yên
41 - 97

-
Chủ nhật
22-07-2018
Kon Tum
04 - 13
Khánh Hòa
95 - 99

-
Thứ 7
21-07-2018
Đà Nẵng
02 - 94
Quảng Ngãi
94 - 50
Đắk Nông
47 - 97
Thứ 6
20-07-2018
Gia Lai
51 - 44
Ninh Thuận
66 - 00

-
Thứ 5
19-07-2018
Bình Định
34 - 65
Quảng Trị
11 - 71
Quảng Bình
15 - 08
Thứ 4
18-07-2018
Đà Nẵng
10 - 59
Khánh Hòa
31 - 44

-
Thứ 3
17-07-2018
Đắk Lắk
76 - 17
Quảng Nam
13 - 71

-
Thứ 2
16-07-2018
Thừa T. Huế
47 - 19
Phú Yên
01 - 60

-
Chủ nhật
15-07-2018
Kon Tum
72 - 28
Khánh Hòa
62 - 41

-
Thứ 7
14-07-2018
Đà Nẵng
72 - 74
Quảng Ngãi
91 - 32
Đắk Nông
38 - 09
Thứ 6
13-07-2018
Gia Lai
66 - 42
Ninh Thuận
35 - 54

-
Thứ 5
12-07-2018
Bình Định
33 - 76
Quảng Trị
99 - 24
Quảng Bình
54 - 29
Thứ 4
11-07-2018
Đà Nẵng
86 - 03
Khánh Hòa
91 - 12

-
Thứ 3
10-07-2018
Đắk Lắk
61 - 89
Quảng Nam
59 - 86

-
Thứ 2
09-07-2018
Thừa T. Huế
82 - 22
Phú Yên
71 - 01

-
Chủ nhật
08-07-2018
Kon Tum
75 - 96
Khánh Hòa
59 - 45

-
Thứ 7
07-07-2018
Đà Nẵng
20 - 47
Quảng Ngãi
16 - 75
Đắk Nông
14 - 81
Thứ 6
06-07-2018
Gia Lai
66 - 35
Ninh Thuận
94 - 02

-
Thứ 5
05-07-2018
Bình Định
12 - 00
Quảng Trị
19 - 81
Quảng Bình
77 - 00
Thứ 4
04-07-2018
Đà Nẵng
29 - 08
Khánh Hòa
51 - 14

-
Thứ 3
03-07-2018
Đắk Lắk
96 - 96
Quảng Nam
06 - 01

-
Thứ 2
02-07-2018
Thừa T. Huế
17 - 25
Phú Yên
60 - 40

-
Chủ nhật
01-07-2018
Kon Tum
15 - 25
Khánh Hòa
89 - 32

-
Thứ 7
30-06-2018
Đà Nẵng
79 - 35
Quảng Ngãi
05 - 83
Đắk Nông
14 - 85
Thứ 6
29-06-2018
Gia Lai
30 - 70
Ninh Thuận
49 - 38

-
Thứ 5
28-06-2018
Bình Định
15 - 33
Quảng Trị
25 - 05
Quảng Bình
26 - 77
Thứ 4
27-06-2018
Đà Nẵng
95 - 16
Khánh Hòa
87 - 54

-
Thứ 3
26-06-2018
Đắk Lắk
74 - 72
Quảng Nam
28 - 98

-
Thứ 2
25-06-2018
Thừa T. Huế
78 - 10
Phú Yên
29 - 26

-
Chủ nhật
24-06-2018
Kon Tum
37 - 80
Khánh Hòa
07 - 54

-
Thứ 7
23-06-2018
Đà Nẵng
16 - 92
Quảng Ngãi
82 - 99
Đắk Nông
90 - 85
Thứ 6
22-06-2018
Gia Lai
09 - 21
Ninh Thuận
40 - 43

-
Thứ 5
21-06-2018
Bình Định
69 - 90
Quảng Trị
32 - 24
Quảng Bình
36 - 18
Thứ 4
20-06-2018
Đà Nẵng
22 - 35
Khánh Hòa
03 - 29

-
Thứ 3
19-06-2018
Đắk Lắk
22 - 33
Quảng Nam
34 - 94

-
Thứ 2
18-06-2018
Thừa T. Huế
33 - 43
Phú Yên
10 - 72

-
Chủ nhật
17-06-2018
Kon Tum
91 - 81
Khánh Hòa
51 - 00

-
Thứ 7
16-06-2018
Đà Nẵng
24 - 47
Quảng Ngãi
57 - 59
Đắk Nông
34 - 15
Thứ 6
15-06-2018
Gia Lai
14 - 42
Ninh Thuận
94 - 00

-
Thứ 5
14-06-2018
Bình Định
07 - 94
Quảng Trị
37 - 11
Quảng Bình
84 - 95
Thứ 4
13-06-2018
Đà Nẵng
90 - 51
Khánh Hòa
59 - 67

-
Thứ 3
12-06-2018
Đắk Lắk
28 - 40
Quảng Nam
97 - 21

-
Thứ 2
11-06-2018
Thừa T. Huế
93 - 96
Phú Yên
89 - 86

-
Chủ nhật
10-06-2018
Kon Tum
04 - 76
Khánh Hòa
35 - 21

-
Thứ 7
09-06-2018
Đà Nẵng
68 - 58
Quảng Ngãi
73 - 44
Đắk Nông
12 - 59
Thứ 6
08-06-2018
Gia Lai
88 - 96
Ninh Thuận
16 - 39

-
Thứ 5
07-06-2018
Bình Định
91 - 73
Quảng Trị
92 - 46
Quảng Bình
41 - 49
Thứ 4
06-06-2018
Đà Nẵng
13 - 10
Khánh Hòa
67 - 91

-
Thứ 3
05-06-2018
Đắk Lắk
10 - 07
Quảng Nam
80 - 58

-
Thứ 2
04-06-2018
Thừa T. Huế
79 - 36
Phú Yên
81 - 90

-
Chủ nhật
03-06-2018
Kon Tum
44 - 87
Khánh Hòa
26 - 15

-
Thứ 7
02-06-2018
Đà Nẵng
76 - 53
Quảng Ngãi
31 - 74
Đắk Nông
25 - 55
Thứ 6
01-06-2018
Gia Lai
53 - 64
Ninh Thuận
84 - 78

-
Thứ 5
31-05-2018
Bình Định
54 - 62
Quảng Trị
39 - 54
Quảng Bình
78 - 09
Thứ 4
30-05-2018
Đà Nẵng
27 - 78
Khánh Hòa
98 - 60

-
Thứ 3
29-05-2018
Đắk Lắk
32 - 73
Quảng Nam
16 - 04

-
Thứ 2
28-05-2018
Thừa T. Huế
72 - 36
Phú Yên
15 - 43

-
Chủ nhật
27-05-2018
Kon Tum
96 - 05
Khánh Hòa
84 - 59

-
Thứ 7
26-05-2018
Đà Nẵng
95 - 41
Quảng Ngãi
80 - 39
Đắk Nông
12 - 24
Thứ 6
25-05-2018
Gia Lai
19 - 16
Ninh Thuận
34 - 00

-
Thứ 5
24-05-2018
Bình Định
17 - 22
Quảng Trị
88 - 65
Quảng Bình
46 - 94
Thứ 4
23-05-2018
Đà Nẵng
69 - 04
Khánh Hòa
62 - 85

-
Thứ 3
22-05-2018
Đắk Lắk
36 - 94
Quảng Nam
92 - 54

-
Thứ 2
21-05-2018
Thừa T. Huế
33 - 62
Phú Yên
74 - 76

-
Chủ nhật
20-05-2018
Kon Tum
52 - 45
Khánh Hòa
39 - 67

-
Thứ 7
19-05-2018
Đà Nẵng
87 - 55
Quảng Ngãi
75 - 54
Đắk Nông
98 - 26
Thứ 6
18-05-2018
Gia Lai
32 - 46
Ninh Thuận
82 - 83

-
Thứ 5
17-05-2018
Bình Định
88 - 24
Quảng Trị
81 - 42
Quảng Bình
12 - 67
Thứ 4
16-05-2018
Đà Nẵng
56 - 37
Khánh Hòa
12 - 75

-
Thứ 3
15-05-2018
Đắk Lắk
45 - 28
Quảng Nam
43 - 66

-
Thứ 2
14-05-2018
Thừa T. Huế
53 - 01
Phú Yên
14 - 45

-
Chủ nhật
13-05-2018
Kon Tum
01 - 53
Khánh Hòa
21 - 78

-
Thứ 7
12-05-2018
Đà Nẵng
72 - 73
Quảng Ngãi
60 - 16
Đắk Nông
00 - 32
Thứ 6
11-05-2018
Gia Lai
84 - 91
Ninh Thuận
81 - 09

-
Thứ 5
10-05-2018
Bình Định
43 - 17
Quảng Trị
35 - 79
Quảng Bình
85 - 59
Thứ 4
09-05-2018
Đà Nẵng
54 - 25
Khánh Hòa
30 - 42

-
Thứ 3
08-05-2018
Đắk Lắk
11 - 87
Quảng Nam
96 - 60

-
Thứ 2
07-05-2018
Thừa T. Huế
49 - 05
Phú Yên
36 - 93

-
Chủ nhật
06-05-2018
Kon Tum
66 - 58
Khánh Hòa
53 - 55

-
Thứ 7
05-05-2018
Đà Nẵng
91 - 84
Quảng Ngãi
63 - 91
Đắk Nông
11 - 22
Thứ 6
04-05-2018
Gia Lai
40 - 09
Ninh Thuận
67 - 67

-
Thứ 5
03-05-2018
Bình Định
18 - 33
Quảng Trị
30 - 54
Quảng Bình
84 - 46
Thứ 4
02-05-2018
Đà Nẵng
12 - 30
Khánh Hòa
56 - 72

-
Thứ 3
01-05-2018
Đắk Lắk
14 - 87
Quảng Nam
53 - 43

-
Thứ 2
30-04-2018
Thừa T. Huế
73 - 03
Phú Yên
66 - 88

-
Chủ nhật
29-04-2018
Kon Tum
64 - 03
Khánh Hòa
83 - 08

-
Thứ 7
28-04-2018
Đà Nẵng
65 - 47
Quảng Ngãi
53 - 51
Đắk Nông
52 - 35
Thứ 6
27-04-2018
Gia Lai
36 - 49
Ninh Thuận
82 - 23

-
Thứ 5
26-04-2018
Bình Định
22 - 13
Quảng Trị
67 - 51
Quảng Bình
98 - 45
Thứ 4
25-04-2018
Đà Nẵng
72 - 21
Khánh Hòa
63 - 97

-
Thứ 3
24-04-2018
Đắk Lắk
51 - 69
Quảng Nam
47 - 15

-
Thứ 2
23-04-2018
Thừa T. Huế
28 - 74
Phú Yên
27 - 07

-
Chủ nhật
22-04-2018
Kon Tum
86 - 46
Khánh Hòa
97 - 36

-
Thứ 7
21-04-2018
Đà Nẵng
65 - 67
Quảng Ngãi
93 - 41
Đắk Nông
62 - 20
Thứ 6
20-04-2018
Ninh Thuận
17 - 73
Gia Lai
25 - 79

-
Thứ 5
19-04-2018
Quảng Trị
88 - 89
Quảng Bình
76 - 93
Bình Định
84 - 51
Thứ 4
18-04-2018
Khánh Hòa
12 - 50
Đà Nẵng
56 - 19

-
Thứ 3
17-04-2018
Quảng Nam
20 - 40
Đắk Lắk
97 - 64

-
Thứ 2
16-04-2018
Thừa T. Huế
91 - 98
Phú Yên
24 - 03

-
Chủ nhật
15-04-2018
Khánh Hòa
59 - 38
Kon Tum
47 - 80

-
Thứ 7
14-04-2018
Đà Nẵng
96 - 72
Đắk Nông
89 - 86
Quảng Ngãi
38 - 88
Thứ 6
13-04-2018
Gia Lai
46 - 08
Ninh Thuận
42 - 77

-
Thứ 5
12-04-2018
Bình Định
69 - 08
Quảng Trị
34 - 08
Quảng Bình
35 - 73
Thứ 4
11-04-2018
Đà Nẵng
44 - 82
Khánh Hòa
34 - 59

-
Thứ 3
10-04-2018
Đắk Lắk
35 - 54
Quảng Nam
32 - 42

-
Thứ 2
09-04-2018
Thừa T. Huế
63 - 02
Phú Yên
85 - 41

-
Chủ nhật
08-04-2018
Kon Tum
60 - 28
Khánh Hòa
83 - 80

-
Thứ 7
07-04-2018
Đà Nẵng
41 - 99
Quảng Ngãi
14 - 31
Đắk Nông
22 - 30
Thứ 6
06-04-2018
Gia Lai
45 - 17
Ninh Thuận
34 - 87

-
Thứ 5
05-04-2018
Bình Định
62 - 12
Quảng Trị
14 - 37
Quảng Bình
92 - 04
Thứ 4
04-04-2018
Đà Nẵng
87 - 55
Khánh Hòa
74 - 97

-
Thứ 3
03-04-2018
Đắk Lắk
72 - 05
Quảng Nam
15 - 46

-
Thứ 2
02-04-2018
Thừa T. Huế
83 - 10
Phú Yên
96 - 38

-
Chủ nhật
01-04-2018
Kon Tum
56 - 93
Khánh Hòa
19 - 21

-
Thứ 7
31-03-2018
Đà Nẵng
19 - 09
Quảng Ngãi
29 - 41
Đắk Nông
39 - 33
Thứ 6
30-03-2018
Gia Lai
46 - 18
Ninh Thuận
88 - 47

-
Thứ 5
29-03-2018
Bình Định
59 - 05
Quảng Trị
26 - 62
Quảng Bình
67 - 08
Thứ 4
28-03-2018
Đà Nẵng
10 - 71
Khánh Hòa
43 - 91

-
Thứ 3
27-03-2018
Đắk Lắk
00 - 92
Quảng Nam
69 - 22

-
Thứ 2
26-03-2018
Thừa T. Huế
40 - 89
Phú Yên
77 - 94

-
Chủ nhật
25-03-2018
Kon Tum
80 - 49
Khánh Hòa
27 - 45

-
Thứ 7
24-03-2018
Đà Nẵng
00 - 42
Quảng Ngãi
14 - 67
Đắk Nông
00 - 64
Thứ 6
23-03-2018
Gia Lai
59 - 96
Ninh Thuận
83 - 03

-
Thứ 5
22-03-2018
Bình Định
02 - 13
Quảng Trị
88 - 80
Quảng Bình
11 - 69
Thứ 4
21-03-2018
Đà Nẵng
50 - 99
Khánh Hòa
60 - 03

-
Thứ 3
20-03-2018
Đắk Lắk
92 - 04
Quảng Nam
85 - 67

-
Thứ 2
19-03-2018
Thừa T. Huế
16 - 93
Phú Yên
71 - 83

-
Chủ nhật
18-03-2018
Kon Tum
48 - 77
Khánh Hòa
51 - 63

-
Thứ 7
17-03-2018
Đà Nẵng
19 - 15
Quảng Ngãi
16 - 91
Đắk Nông
02 - 72
Thứ 6
16-03-2018
Gia Lai
88 - 89
Ninh Thuận
99 - 21

-
Thứ 5
15-03-2018
Bình Định
63 - 51
Quảng Trị
08 - 20
Quảng Bình
06 - 07
Thứ 4
14-03-2018
Đà Nẵng
31 - 74
Khánh Hòa
07 - 18

-
Thứ 3
13-03-2018
Đắk Lắk
39 - 57
Quảng Nam
46 - 57

-
Thứ 2
12-03-2018
Thừa T. Huế
33 - 86
Phú Yên
41 - 38

-
Chủ nhật
11-03-2018
Kon Tum
45 - 36
Khánh Hòa
36 - 43

-
Thứ 7
10-03-2018
Đà Nẵng
60 - 47
Quảng Ngãi
49 - 91
Đắk Nông
25 - 33
Thứ 6
09-03-2018
Gia Lai
04 - 10
Ninh Thuận
43 - 80

-
Thứ 5
08-03-2018
Bình Định
50 - 66
Quảng Trị
11 - 92
Quảng Bình
78 - 11
Thứ 4
07-03-2018
Đà Nẵng
04 - 04
Khánh Hòa
86 - 80

-
Thứ 5
01-01-1970
Quảng Bình
-
Bình Định
-
Đắk Lắk
-